Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | W | X
Number of items: 38.

A

Adsavakulchai, Suwannee (2015) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2 (1). ISSN 2351-0927

Adsavakulchai, Suwannee (2015) Impact of landuse practices on ecosystem diversity using remotely sensed data. International Journal of Geoinformatics, 11 (2). pp. 49-56.

Adsavakulchai, Suwannee and Chomsuwan, Achira (2015) ระบบประมูลสินค้าออนไลน์ภายใต้แนวทางของโมเดล ซีเอ็มเอ็มไอ ระดับวุฒิภาวะที่ 2. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2 (2). ISSN 2351-0927

Akesowan, A. (2015) Influence of konjac/secondary gum blend and sweetener on konjac gel. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 52 (4). pp. 1095-1099.

Akesowan, A. (2015) Optimization of Textural Properties of Konjac Gels Formed with κCarrageenan or Xanthan and Xylitol as Ingredients in Jelly Drink Processing. Journal of Food Processing and Preservation, 39 (6). pp. 1735-1743.

Akesowan, A. (2015) Optimization of light pork burgers formulatedwith canola oil and linseed/sunflower seed/almond (Lsa) mix. Journal of Animal and Plant Sciences, 25 (1). pp. 268-277.

Akesowan, Adisak (2015) Role of Konjac flour on emulsifying property of milk and egg white proteins and sensory acceptance of glutenfree cakes. Advance Journal of Food Science and Technology, 8 (11). pp. 785-791.

Asawasamrit, S. and Sudprasert, A. (2015) On Psemisimple in KKalgebras. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 98 (1). pp. 23-32.

C

Chomphuchart, Nuwee (2015) การศึกษาการตระหนักรู้เชิงอภิปัญญาของนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจเมื่ออ่านจากสื่ออินเตอร์เน็ต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (1). ISSN 0125-2437

H

Hosany, S. and Prayag, G. and Deesilatham, S. and Cauševic, S. and Odeh, K. (2015) Measuring Tourists’ Emotional Experiences: Further Validation of the Destination Emotion Scale. Journal of Travel Research, 54 (4). pp. 482-195.

J

Jariyawaranugoon, U. (2015) Effect of freezing on quality of osmotically dehydrated banana slices. Advance Journal of Food Science and Technology, 9 (2). pp. 98-105.

jinapant, tanikan (2015) แรงงานข้ามชาติในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย พ.ศ.2545-2555. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (3). ISSN 0125-2437

K

Kesavayuth, D. and Rosenman, R.E. and Zikos, Vasileios (2015) Personality and health satisfaction. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 54. pp. 64-73.

Kheokao, ๋J. and Yingrengreung, S. and Siriwanij, W. and Krirkgulthorn, T. and Panidchakult, K. (2015) Media use of nursing students in Thailand. 4th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services, ETTLIS 2015. pp. 123-127.

Khumon, Prapanpong (2015) ผลกระทบด้านกฎหมายจากการเปิดตลาดบริการสาขาโทรทัศน์ของประเทศไทยในอาเซียน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 7 (1). ISSN 2229-1105

L

Launglaor, Wisanu and Lealaphan, Acharapan (2015) พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ Smart Phone ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (4). ISSN 0125-2437

Liemmanee, Weerawat and Julraksa, Nisakorn (2015) การศึกษาการแจกแจงของผลต่างระหว่างราคาปิดและเปิดของ SET Index และ SET50 Index. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2 (1). ISSN 2351-0927

M

Manowattanakul, R. and Boonvorachote, T. (2015) Volatility estimation of underlying assets for valuing low liquidity call options. Kasetsart Journal Social Sciences, 36 (2). pp. 244-257.

monkolin, Ampawan (2015) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (4). ISSN 0125-2437

N

Nimtrakoon, Sirinuch (2015) The relationship between intellectual capital, firms’ market value and financial performance: Empirical evidence from the ASEAN. Journal of Intellectual Capital, 16 (3). pp. 587-618.

P

Paweenawat, S.W. and Vechbanyongratana, J. (2015) Wage consequences of rapid tertiary education expansion in a developing economy: The case of Thailand. Developing Economies, 53 (3). pp. 218-231.

Paweenawat, S.W. and Vechbanyongratana, J. (2015) The impact of a universal allowance for older persons on labor force participation: The case of Thailand. Population Review, 54 (1). pp. 53-68.

Phakkhaphanon, Sunan (2015) การเล่นคำ: สุนทรียภาพในบทเพลงของ ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (4). ISSN 0125-2437

Pisanwanich, Aat (2015) การวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทยจากแผนการเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (1). ISSN 0125-2437

Preedakorn, Panarach and Laorithirat, Supavadee (2015) แนวทางการแก้ไขปัญหาและความไร้สมดุลของตลาดไข่ไก่ผ่านห่วงโซ่อุปทาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (2). ISSN 0125-2437

Premsrirut, Tussuree (2015) โอกาสของนักลงทุนในประเทศศรีลังกา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (4). ISSN 0125-2437

papangkorn, Attawoot (2015) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับโครงสร้างกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (2). ISSN 0125-2437

S

Sampantvorabutr, Annop and Adsavakulchai, Suwannee (2015) ระบบคลังข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตรวจสอบ: กรณีศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2 (1). ISSN 2351-0927

Sangchai, Jiramon (2015) วิเคราะห์ลักษณะนิสัย ซูซาน เดลฟิโน่ จาก ละครชุด Desperate Housewives. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (3). ISSN 0125-2437

Selaratana, Sannudee (2015) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ผ่านการเปิดเผยสารสนเทศบนเว็บไซต์: กรณีศึกษากระทรวงการคลัง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (2). ISSN 0125-2437

Srisomyong, N. and Meyer, D. (2015) Political economy of agritourism initiatives in Thailand. Journal of Rural Studies, 41. pp. 95-108.

Sritarapipat, Onruedee (2015) รายได้และคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 25 (1). ISSN 0125-2437

T

Tancharoen, Nattaworn and Auwatanamongkol, Surapong (2015) การค้นคืนภาพเชิงเนื้อหาโดยใช้ 2-แกรมของรหัสเชิงคำของซุเปอร์พิกเซลเพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิกา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2 (2). ISSN 2351-0927

Thammakong, Siripimon and Chamnanlertkit, Chaiyoot (2015) การใช้แนวคิด Social CRM ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2557. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2 (2). ISSN 2351-0927

V

Vechbanyongratana, J. and Paweenawat, S.W. (2015) Transfer payments and upper secondary school outcomes: The case of lowincomefemale students in Thailand. Singapore Economic Review, 60 (5).

Vongsingthong, Suwimon (2015) โมเดลองค์ประกอบความรู้และทักษะที่สำคัญของบัณฑิต IT ในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ และผู้ดูแลระบบ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2 (1). ISSN 2351-0927

W

Winyuhuttakit, Pakorn (2015) การแก้ไขปัญหาการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ในประเทศไทยด้วยมาตรการจูงใจทางภาษี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 7 (1). ISSN 2229-1105

X

Xaypanya, P. and Rangkakulnuwat, P. and Paweenawat, S.W. (2015) The determinants of foreign direct investment in ASEAN: The first differencing panel data analysis. International Journal of Social Economics, 42 (3). pp. 239-250.

This list was generated on Wed Oct 16 06:08:52 2019 ICT.