Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | K | M | N | P | S | T | V | W
Number of items: 20.

A

Aramboonpong, Somjate (2005) การศึกษาและประเมินแผนกลยุท์ของบริษัททรู ดิจิตอล เอ็นเทอร์เทนเม้นต์ สำหรับผลิตภัณฑ์ True eBook เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

B

Boonyo, Nisanart (2005) การศึกษาปัญหาการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายข้าวสาร กรณีศึกษา บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

C

Chanayoot, Onuma (2005) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของนิตยสารชีวจิต. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Chunkanueng, Arpornsri (2005) การพัฒนาระบบงานของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน). Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

K

Kawinrat, Maneerat (2005) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน). Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

M

Muangkort, Piyawan (2005) การใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อแก้ปัญหาการแพ้การประกวดราคา (Bid Lost). Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

N

Nakklom, Patchara (2005) การกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการขาดทุน กรณีศึกษา บริษัท โนเรล จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Netvijit, Sopida (2005) การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Nilnakara, Satit (2005) กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

P

Pathumchadput, Manthika (2005) การบริหารเชิงกลยุทธ์และกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Pichayanapakul, Surachana (2005) กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัท เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Piriyapriwong, Punnee (2005) การกำหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

S

Sivarut, Thanarak (2005) การศึกษาปัญหาการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ (กรณีศึกษาบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย จำกัด มหาชน) ในเขตกรุงเทพฯและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Sri-Eang, Somran (2005) การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการผลิตของ บริษัท กรุงเทพ น้ำมันพืช จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Sukhaneskul, Juthamart (2005) Market Research and Strategic Management of Fermented Milk Product of Advance Milk Products Co., Ltd. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

T

Tantapong, Pornsiri (2005) การกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหากาไรขั้นต้นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจน้ำมันพืช: กรณีศึกษาของ บริษัท เว็ท ออยล์ จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Tongkeaw, Santhi (2005) แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษา บริษัท อาร์เอน จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

V

Vanichsuksumphan, Thitima (2005) การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในด้านการลดต้นทุนของแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ประกอบระบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท ดีไล้ท์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Visudthibhan, Chaktuporn (2005) การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์การผลิต Omega-3 จากสาหร่ายกลุ่ม Schizochytrium sp. ของบริษัทช้างน้อย จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

W

Wongsue, Dusita (2005) การศึกษาเชิงกลยุทธ์ในการส่งออกกุ้งแช่แข็งไปประเทศเกาหลีใต้ของ บริษัท อาหารทะเลแช่แข็ง จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

This list was generated on Sun May 27 16:28:33 2018 ICT.