Welcome to EPrints UTCC

Suwanno, Tarapong and Kiatsupapong, Sarote and Kripunyapong, Rotchanart and Rattanawong, Wanchai and Yiangkamolsing, Chana (2005) Locating Suitable Size of Parking Space for Parking Freight. UTCC Engineering Research Papers. ISSN 1906-1625

[img]
Preview
Text
721fulltext.pdf

Download (356kB) | Preview

Abstract

ปัจจุบันการดำเนินการทางธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นผู้ประกอบการต่างต้องคำนึงถึง การลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด ต้นทุนตัวหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผล กระทบต่อต้นทุนรวมของธุรกิจ คือต้นทุนสำหรับพื้นที่สำหรับจอดรถขนส่งสินค้า เนื่องจากการมี พื้นที่จอดรถมากเกินไปอาจส่งผลให้ต้นทุนรวมของกิจกรรมมากเกินไป แต่หากมีน้อยเกินไปอาจ ไม่สามารถรองรับปริมาณรถขนส่งได้เพียงพอ ดังนั้นหากเราสามารถหาขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับจอดรถจะทำให้ต้นทุนรวมของบริษัทลดลงได้ รวมทั้งทำให้บริษัทสามารถนำเงินลงทุนใน การจัดเตรียมพื้นที่ดังกล่าวไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระบบได้ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงสนใจศึกษาเพื่อหาขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมในการจอดรถขนส่ง สินค้า โดยพิจารณาถึงต้นทุนค่าซื้อที่ดิน ต้นทุนทางด้านการก่อสร้าง และ ปริมาณความต้องการ ของลูกค้า โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้โปรแกรม TORA ช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ จากการวิเคราะห์พบว่า ขนาดของพื้นที่สำหรับที่จอดรถขนส่งสินค้าที่เหมาะสมเท่ากับ 12,691.2 ตารางเมตร และงบประมาณที่จะต้องใช้ทั้งหมดเท่ากับ 66,779,724 บาท นอกจากนี้มี การวิเคราะห์ความไวพบว่า ปัจจัยด้านความต้องการสินค้าของลูกค้า จะส่งผลต่อขนาดของพื้นที่ที่ ต้องการมากที่สุด

Item Type: Article
Subjects: Engineering > Logistics Engineering
Divisions: School > School of Engineering
Depositing User: Kitikun Pongsak
Date Deposited: 18 May 2014 10:20
Last Modified: 18 May 2014 10:20
URI: http://eprints.utcc.ac.th/id/eprint/721

Actions (login required)

View Item View Item